Woord van de voorzitter

Het devies van onze internationale voorzitter John Germ vat goed samen wat Rotary is.”Rotary Serving Humanity”.

+ Meer lezen

Sociale acties

Dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak met nadruk de gezondheid van de kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld.

+ Meer lezen

Over Rotary Kortrijk Groeninghe

Rotary Kortrijk Groeninghe werd in 1982 gesticht onder peterschap van Rotary Club Kortrijk (André Delfosse, Jacques Goethals en Carl d’Haene) en groeide uit tot een toonaangevende Rotary club.

+ Meer lezen

Vriendschap is een engagement voor het leven

Onze leden en voorzitter

Maak kennis met de voorzitter, past-voorzitters en de leden.  Meer lezen ...

Woord van de voorzitter

Het devies van onze internationale voorzitter John Germ vat goed samen wat Rotary is.”Rotary Serving Humanity”. Meer lezen ...

Onze sociale acties

Jongeren zijn heel belangrijk voor onze maatschappij. Zij vormen onze hoop voor de toekomst. Meer lezen ...

"Rotary matcht restaurants met eenzame inwoners”

3 mei 2020

Een originele actie naar alleenstaanden/eenzamen

Op zondagmiddag 03 mei ontvangen 250 alleenstaanden/eenzamen een klasse maaltijd.cDe geselecteerde personen wonen in Kortrijk, Wevelgem, Zwevegem en Lendelede.

Sociaal contact is in deze Covid-19 tijden een schaars goed. Nu schatten we dit echt naar waarde.cWij mogen ons nog gelukkig prijzen, want we hebben nog onze huisgenoten om tegen te keuvelen.
Iemand die helemaal alleen woont, kan wel proberen tegen de muren te praten. Het is een hopeloze oefening.

Rotary Club Kortrijk-Groeninghe is bewust van de uitermate precaire situatie waarin alleenstaanden/eenzamen zich bevinden. Sociaal contact is nu wel niet mogelijk. Rotary-Club  Kortrijk-Groeninghe heeft een alternatief uitgewerkt om die eenzaamheid te doorbreken.

Wat gaat Rotary Kortrijk-Groeninghe doen?

We bezorgen op zondag 3 mei ’s middags een mooie verrassing aan 250 alleenstaanden/eenzamen: een lekkere en speciale maaltijd.cImmers, vele alleenstaanden die nog in hun huis/appartement wonen, zien er dikwijls tegen op om voor zichzelf te koken. Zeker ouderen.  Velen vallen terug op een eenzijdige voeding.

Wij hebben 5 restaurants in onze gemeente/steden aangesproken om elk voor 50 mensen een lekkere maaltijd te bereiden. Elk restaurant is vrij om klaar te maken wat zij denken. De 5 restaurants zijn: La Cantinne, Walle 111, Vol-ver, Le CouCou  en L’envie. Allemaal zaken van jonge mensen, die door Covid-19 hard getroffen zijn. Met deze actie wil Rotary Club Kortrijk-Groeninghe eveneens deze jonge restaurant-ondernemers steunen.

De actie verloopt in nauwe samenwerking met de bevoegde diensten van de betrokken steden/gemeente. Alle wettelijke en privacy regels worden strikt nageleefd. De actie is qua organisatie een huzarenstukje. Zeker op zo’n korte tijd van idee naar uitvoering. 250 mensen selecteren op het criterium alleenstaand/eenzaamheid/behoeftige is geen gemakkelijke oefening. Vooraf werden alle mensen telefonisch gecontacteerd, ofwel door de stadsdiensten ofwel door de leden van de club. Het initiatief werd aan elkeen haarfijn uitgelegd. Hetgeen niet altijd evident bij ouderen. Bedelingsrondes voor de eigen leden werden bepaald, zodat elk lid maximaal 5 adressen moet bezoeken. Alles gebeurt in het strikt naleven van de privacy regels en de Covid-19 richtlijnen. Het vergde een intense samenwerking binnen en buiten de club en een geöliede coördinatie.

De leden van Rotary Club Kortrijk-Groeninghe, als ook de bevoegde stadsdiensten waren aangenaam verrast van het enthousiaste onthaal van de actie bij de geselecteerden. Niet alleen voor de maaltijd, maar eveneens voor de aandacht voor deze mensen. Het welzijnsaspect komt door deze actie prominent naar voor.

Rotary is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de zakenwereld... + meer ...

Rotary International is de internationale organisatie die wordt gevormd door de... + meer ...

In de loop van Rotary's geschiedenis hebben zich een aantal basisprincipes... + meer ...

Home Page

Copyright 2017 - Rotary Kortrijk Groeninghe (oorspronkelijke creatie: Stijn Vansteenkiste / www.vco.be)

Back to Top