Voorwoord van de voorzitter

Beste Bezoeker,
 
Het devies van onze internationale voorzitter John Germ vat goed samen wat Rotary is.”Rotary Serving Humanity”.Het is de telkens weerkerende inspanning om de wereld in onze directe omgeving maar ook in verre noodlijdende gebieden meer menselijk te maken.Dit kan enkel maar door de hechte vriendschap,engagement en actiebereidheid bij al onze Rotaryleden.Samen zetten we onze schouders onder allerhande projecten die het leven voor alle minderbedeelden beter en zonniger maakt.
 
Het is mijn vurigste wens,tijdens mijn voorzittersjaar,dit devies te realiseren door alle acties van onze Rotary Club Kortrijk Groeninghe.
 
 
Johan Speecke
Voorzitter 2017-2018
Rotaryclub Kortrijk Groeninghe

Copyright 2017 - Rotary Kortrijk Groeninghe (oorspronkelijke creatie: Stijn Vansteenkiste / www.vco.be)

Back to Top