Onze sociale acties

Een samenleving opbouwen met vele kleine steentjes is ons uitgangspunt bij “Het Goede Doel”

Dienst aan de gemeenschap is geen loos begrip in onze club. We gaan wel verder dan alleen een financiële steun te verlenen. We willen eveneens de projecten bijstaan met raad en daad. Onze kennis ten dienste stellen en ook onze handen uit de mouwen steken.

Het is een mix aan goede doelen, zowel lokaal als internationaal, zowel voor kwetsbare personen als voor culturele initiatieven,…
Elk project krijgt een directe link met Rotary Club Kortrijk-Groeninghe via een contactpersoon. Hij is de projectopvolger. Hij rapporteert tevens aan de commissie DAG ( Dienst Aan de Gemeenschap ) onder het voorzittersschap van Tim Vannieuwenhuyse. Daarnaast brengen de contactpersonen verslag uit op onze wekelijkse vergadering. Zij zijn tevens verplicht het project te bezoeken. Een aantal projecten worden zelfs door de ganse club bezocht. Een verrijkende gebeurtenis voor beide partijen.

Een mooi voorbeeld van handen uit de mouwen te steken zijn de Sinksenfeesten. Gedurende het lange week-end bemannen onze leden en partners een ontspanningsterrein voor kinderen en volwassenen. Drank en voeding worden maximaal verzorgd in eigen beheer. En de opbrengst gaat naar goeie doelen. De verbondenheid van de leden krijgt een mooie boost.
Alle projecten worden autonoom geselecteerd en beoordeeld door de commissie. Iedereen mag uiteraard suggesties doen, maar we zijn streng en hanteren duidelijke criteria. Elk jaar wordt een project in de kijker gezet: Het project van de voorzitter.  Meer info over de verschillende goede doelen vind je hieronder.

PS:  Ondanks Corona blijven we onze missie getrouw. Het bestuur heeft dit besloten om onze reserves aan te spreken om continuïteit te verzekeren en om ook een aantal nieuwe initiatieven, specifiek ivm Corona, te steunen
 

Sociale actie 2020-2021

 • De jaarlijkse Rotary Cultuurprijzen voor Academie en Conservatorium zijn om de evidente redenen van Covid-19 uitgesteld.
 
 • Het Project van de Voorzitter: Zonnebloem                              
meer lezen
 • Rotary beats Corona                                                                       
meer lezen
 • Ak’zie gaat dagelijks over tot Actie                                              
meer lezen
 • Het paard en ik                                                                                
meer lezen
 • Een warm opstekertje voor dames, genezend van borstkanker
meer lezen
 • Rotary Foundation                                                                          

meer lezen op www.rotaryfoundation.org en www.rotary.org

 • 10 Rotary’s bouwen een operatiezaal in Ethopië                     
meer lezen

Sociale actie 2019-2020

 • De Rotary Cultuur prijzen voor Academie en Conservatorium        
meer lezen
 • Verslag Jurering Koninklijke Academie  2019-2020                             
meer lezen
 • Verslag Jurering Stedelijk Conservatorium 2019-2020                        
meer lezen
 • Het project van de voorzitter: Vzw Sint-Michiel Agape              
meer lezen
 • Project YouthStart Roots: Uitreiking Certificaat 13 jongeren                 
meer lezen
 • Villa iMagina: een doe-centrum                                                            
meer lezen
 • Bethanie gààt voor jongeren waar uitsluiting dreigt                         
meer lezen
 • De Hoge Kouter zet in op geluk en toekomst                                     
meer lezen
 • Dansproject voor vrouwen en mannen na borstkanker                   
meer lezen
 • Meet met Munke                                                                                    
meer lezen
 • Joyfull Teaching                                                                                        
meer lezen
 • Nieuw aanbod kortverblijf voor mensen met grote zorgnood in De Branding
meer lezen
 • 2100 kilometer op armkracht – Camino                                              
meer lezen
 • 10 Rotary’s bouwen een operatiezaal in Ethopië                               
meer lezen
 • G-Voetbal               
 
 • Levensloop
meer lezen op www.levensloop.be
 • Rotary Foundation
meer lezen op www.rotaryfoundation.org en www.rotary.org
 • Wij leveren man- en vrouw-kracht: de Sinksenfeesten                    
meer lezen

Sociale actie 2017-2018

Het goede doel lokaal

Jongeren: de hoop voor de toekomst. Maar ze komen terecht in een heel snel veranderende en veeleisende leefwereld. Dit levert heel wat opportuniteiten, maar brengt ook enorme uitdagingen en risico’s met zich mee. Jammer genoeg is er een groep van jongeren die dreigt uit de boot te vallen: “kwetsbare” of “kansarme” jongeren. Hun deelname in de maatschappij op sociaal-economisch en cultureel vlak enerzijds en hun ontwikkelingskansen anderzijds vergt daarom speciale aandacht en begeleiding. We sponsoren volgende organisaties uit de Bijzondere Jeugdzorg, die elk een ander facet van begeleiding invullen via een specifiek project.

1. Heerlijkheid van Heule

Serviceclub Rotary Kortrijk Groeninghe schonk begin september 2017 5.000 euro aan de Heerlijkheid van Heule. Dat is een ecologische hoeve voor kwetsbare jongeren en gezinnen. Met het geld worden machines om onkruid te bestrijden aangekocht. De 5.000 euro komt van de opbrengst van Sinksen Oasis. Dat feest vol werfspeeltuinen voor kinderen vond plaats in het Begijnhofpark tijdens de Sinksenfeesten. Organisatoren waren Rotary, Bolwerk en de stadsschouwburg.

Het goede doel internationaal

1. Rotary Kortrijk – Groeninghe & Rotary Club Bergen op Zoom Noord (Nederland): Cars for Charity

Goed doel 2017: “Gezondheidsproject Tigray – Ethiopië”

Ethiopië heeft veel voortuitgang geboekt als het gaat om verbetering van de gezondheidszorg. In en rondom Tigray is Rotary jarenlang actief met directe en praktische ondersteuning met spectaculaire resultaten. De afgelopen 20 jaar is kindersterfte onder de 5 jaar met 73% terug gedrongen. Het gezondheidsproject Tigray wordt door een aantal Rotary clubs uit verschillende landen ondersteund om een grotere impact te kunnen genereren. Samen met onze zusterclub Rotary Club bergen op Zoom Noord  ondersteunen wij dit project!