Onze sociale acties

Sociale actie 2017-2018

Het goede doel lokaal

Jongeren: de hoop voor de toekomst. Maar ze komen terecht in een heel snel veranderende en veeleisende leefwereld. Dit levert heel wat opportuniteiten, maar brengt ook enorme uitdagingen en risico’s met zich mee. Jammer genoeg is er een groep van jongeren die dreigt uit de boot te vallen: “kwetsbare” of “kansarme” jongeren. Hun deelname in de maatschappij op sociaal-economisch en cultureel vlak enerzijds en hun ontwikkelingskansen anderzijds vergt daarom speciale aandacht en begeleiding. We sponsoren volgende organisaties uit de Bijzondere Jeugdzorg, die elk een ander facet van begeleiding invullen via een specifiek project.

1. Heerlijkheid van Heule

Serviceclub Rotary Kortrijk Groeninghe schonk begin september 2017 5.000 euro aan de Heerlijkheid van Heule. Dat is een ecologische hoeve voor kwetsbare jongeren en gezinnen. Met het geld worden machines om onkruid te bestrijden aangekocht. De 5.000 euro komt van de opbrengst van Sinksen Oasis. Dat feest vol werfspeeltuinen voor kinderen vond plaats in het Begijnhofpark tijdens de Sinksenfeesten. Organisatoren waren Rotary, Bolwerk en de stadsschouwburg.

Het goede doel internationaal

1. Rotary Kortrijk – Groeninghe & Rotary Club Bergen op Zoom Noord (Nederland): Cars for Charity

Goed doel 2017: “Gezondheidsproject Tigray – Ethiopië”

Ethiopië heeft veel voortuitgang geboekt als het gaat om verbetering van de gezondheidszorg. In en rondom Tigray is Rotary jarenlang actief met directe en praktische ondersteuning met spectaculaire resultaten. De afgelopen 20 jaar is kindersterfte onder de 5 jaar met 73% terug gedrongen. Het gezondheidsproject Tigray wordt door een aantal Rotary clubs uit verschillende landen ondersteund om een grotere impact te kunnen genereren. Samen met onze zusterclub Rotary Club bergen op Zoom Noord  ondersteunen wij dit project!