Over Rotary Kortrijk Groeninghe

 
Rotary Kortrijk Groeninghe werd in 1982 gesticht onder peterschap van Rotary Club Kortrijk (André Delfosse, Jacques Goethals en Carl d’Haene) en groeide uit tot een toonaangevende Rotary club.
 
We vergaderen wekelijks in Hostellerie Klokhof te Kortrijk-Marke (zie meeting place).
 
Statutaire Vergaderingen : 
  • 1ste: Vrijdag 12:15 
  • 2de: Vrijdag 12:15 
  • 3de: Vrijdag 12:15 
  • 4de: Donderdag 19:30 
  • 5de: Vrijdag 12:15
 
Op vrijdag 29 juni 2018 stelden ROTARY KORTRIJK en Stadsbestuur KORTRIJK trots de eerste 3D realisatie voor binnen het ‘Kortrijk op schaal’- project. Deze schaalversie van de Broeltorens is de eerste in een vijfjarenplan, om enkele unieke historische gebouwen, vanuit een moderne eigenheid en met moderne technieken (3D printing) te belichten.
 
 
Op 15 november 2007 vierden we feestelijk onze 25 jaar met een schitterende feestviering, hoogtepunt was de betreurde Karel Van Miert die het "Europees verhaal" op een aangrijpende wijze bracht.               

Vriendschap, het cement van onze vereniging

“Vriendschap is geen holle woordenkramerij, maar doen geloven in mensen.
Geloven in mogelijkheden van mensen.
Vriendschap is verdraagzaam zijn zonder jezelf te moeten wegcijferen.
Geen hondse aanhankelijkheid, geen naar de mond praten, geen verstoppertje spelen.
Vriendschap is zonder bijbedoelingen: vragen, krijgen, geven.
Vriendschap is weten dat de mensen sukkels zijn.
Mensen zijn onbetrouwbaar, humeurig, ijdel, driftig.
Vrienden weten dit van elkaar. Vandaar hun glimlach.
Vandaar hun verdraagzaamheid. Vandaar het respect voor de andere.
Vriendschap is weten dat je mag nemen.
Weten dat je mag vragen. Omdat het wederkerig is.”
 
Fragment uit een van de befaamde voordrachten van Georges Macours
 

Onze naam

Waarom de naam Groeninghe ? Een open veld gelegen buiten de Gentpoort naar Harelbeke toe heet al in 1233 “Groeninghe”. Daar stond het cisterciënzer nonnenklooster dat in de oorkonden van 1280-1283 verschijnt als “Maison des Groeninghes”. In 1307 vinden wij de eerste Dietse benaming: “Den cloester uten Groeninghen”.
 
Deze laag gelegen vlakte, doorsneden door de Groeninghe- en de Grote Beek, in het noorden begrensd door de drassige leiemeersen en de gebouwen van het klooster, in het zuiden afgesloten door de wallen van Kortrijk, ging de geschiedenis in en gaf haar topografische naam aan de belangrijkste veldslag in de geschiedenis van de Vlaamse Gewesten.
Decoratieve namen, elogische zowel als lyrische als “De Slag der Gulden Sporen” duiken pas op in de literatuur van de latere eeuwen.
 

Enkele data uit de archieven ...

Stichtingsvergadering: 5 november 1982 
KEURE-uitreiking: 8 oktober 1983

100e VERGADERING : 27 September 1984
Gastspreker: De Heer VANNESTE, gouverneur van West-Vlaanderen

200e VERGADERING: 21 augustus 1986
Gastspreker: Dr. M. Dhooghe over de Belgische voetbalploeg in Mexico

300e VERGADERING: 2 September 1988
Bezoek van de Heer LAMBERT de Montpeller, voorzitter directiecomite Private Kas, de Heer Berkmans en de Heer D'Hulster van de Private Kas

500e VERGADERING: 21 augustus 1992
Voorstelling van het Lustrumboek 10 jaar RC Kortrijk Groeninge door M. DE MOOR, clubarchief M. HENDRICKX, stichter voorzitter: "De basis was er om een hechte vriendschap te smeden." zei hij over de eerste vergadering. "Die vriendschap is er nog en dat is nog altijd de moeite waard."

1000e VERGADERING: 12 juli 2002
Waren aanwezig: 29 clubs en 193 Rotariërs.
Uit de toespraak van voorzitter Koen: "Als er een stad is in Vlaanderen waarde 700ste verjaardag van de Guldensporenslag ook nog op 12 juli mag gevierd worden, dan is dit ongetwijfeld onze eigen Groeninghestad."

Belangrijk

De “huwelijken” met de kontaktclubs BAILLEUL en BERGEN OP ZOOM.

Steun bij de Charter van :
- Inner Wheel Mandel-Leie ;
- Probus III Curtrike ; 
- RC HARELBEKE.

Tweemaal de organisatie van een districtconferentie : 
- 19/03/88
- 05/03/94.

De sociale acties begonnen met de gala-avond en de Benoitshow, de wijnverkoop, de Vogel van Octave Landuyt, de boeken “Leven en Wonen in Vlaanderen”, en “Leven en Wonen in Brussel”.

Jaarlijks succesvol hoogtepunt : Rotaryprijs en Rotaryconcert in de Stadsschouwburg te Kortrijk.

 

Copyright 2017 - Rotary Kortrijk Groeninghe (oorspronkelijke creatie: Stijn Vansteenkiste / www.vco.be)

Back to Top