Voorwoord van de voorzitter

“Serve above yourself”, of vrij vertaald : “Door te dienen boven jezelf uitstijgen” is het centrale motto van Rotary.

+ Meer lezen

Sociale acties

Dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak met nadruk de gezondheid van de kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld.

+ Meer lezen

Over Rotary Kortrijk Groeninghe

Rotary Kortrijk Groeninghe werd in 1982 gesticht onder peterschap van Rotary Club Kortrijk (André Delfosse, Jacques Goethals en Carl d’Haene) en groeide uit tot een toonaangevende Rotary club.

+ Meer lezen

Vriendschap is een engagement voor het leven

Woord van de voorzitter

Van harte op de website van onze club Rotary Kortrijk Groeninge.Onze dynamische club telt vandaag 75 leden en groeit elk jaar met nieuwe dynamische jonge leden..… Meer lezen ...

Onze leden en voorzitter

Maak kennis met de voorzitter, past-voorzitters en de leden.  Meer lezen ...

Onze sociale acties

Jongeren zijn heel belangrijk voor onze maatschappij. Zij vormen onze hoop voor de toekomst. Meer lezen ...

“Serve above yourself”, of vrij vertaald : “Door te dienen boven jezelf uitstijgen” is het centrale motto van Rotary.

 

Van harte op de website van onze club Rotary Kortrijk Groeninge.

Onze dynamische club telt vandaag 75 leden en groeit elk jaar met nieuwe dynamische jonge leden. We maken ons sterk dat Rotary Groeninge tegen het eind van dit Rotary jaar 80 leden zal tellen met een gemiddelde leeftijd van 57 jaar en leeftijden variëren tussen 33 en 95.

Onze wekelijkse bijeenkomsten met gemiddeld 45 aanwezige leden dragen bij tot een grote activiteit, verbondenheid en stevige vriendschappen tussen de leden. Met grote regelmaat organiseren we thematische en boeiende momenten.

“Serve above yourself”, of vrij vertaald : “Door te dienen boven jezelf uitstijgen” is het centrale motto van Rotary. Met diverse jaarlijkse initiatieven dragen we bij aan vele sociale en culturele regionale en internationale projecten. 

  • Kinderarmoede in eigen streek.
  • De MUG helikopter West-vlaanderen.
  • Rotary cultuurprijzen : worden elk jaar uitgereikt aan jonge talenten uit de Academie en het Conservatorium.
  • Een ziekenhuis in de zwaar getroffen Tigray regio in Ethiopië kreeg een nieuwe operatievleugel.

Elk project wordt niet enkel financieel maar ook professioneel bijgestaan met de in onze club beschikbare knowhow.

Om onze financiële bijdragen te kunnen leveren, organiseren we jaarlijkse fundraisingactiviteiten, zoals ons Concert sinds meer dan 20 jaar, en vele hands-on evenementen zoals Sinksenfeesten in het Kortrijkse begijnhofpark.

Rotary betekent voor ons goodwill, engagement, dienstbetoon en wederzijds respect die we als essentiële waarden hanteren binnen en buiten onze club.
 

Als Rotariër ben je je van harte welkom op onze wekelijkse bijeenkomsten.

Gelieve ons uw bezoek te willen aankondigen per mail aan onze secretaris christophe.vandecasteele@vandecasteele.eu

 

Bart Debuf

Voorzitter 2023-2024

 

Rotary club Kortrijk Groeninge

Rotary is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de zakenwereld... + meer ...

Rotary International is de internationale organisatie die wordt gevormd door de... + meer ...

In de loop van Rotary's geschiedenis hebben zich een aantal basisprincipes... + meer ...

Home Page

Copyright 2023 - Rotary Kortrijk Groeninghe (oorspronkelijke creatie: Stijn Vansteenkiste / www.vco.be)

Back to Top