Rotary beginselen

In de loop van Rotary's geschiedenis hebben zich een aantal basisprincipes ontwikkeld die de Rotariërs moeten leiden naar hun ideaal van dienstbaarheid en hoogstaande ethiek.

Het doel van Rotary, zoals in 1910 vastgelegd en met de jaren zorgvuldig bijgeschaafd, levert een bondige definitie van haar doelstellingen en de verantwoordelijkheden van elke Rotariër.
Rotary wil het dienstideaal aanmoedigen waar elk achtenswaardig beroep naar streeft en beoogt met name:

 1. inzet van relaties en contacten voor het algemeen welzijn;
 2. hantering van hoge ethische normen in ieder beroep, eerbied voor iedere nuttige bezigheid, het beroep van elke Rotariër aanzien als een mogelijkheid tot maatschappelijk dienstbetoon;
 3. verwezenlijking van het dienstideaal - privé, professioneel en in het openbaar;
 4. bevordering van goede verstandhouding, altruïsme en eerbied voor de vrede overal ter wereld, dankzij vriendschappelijke omgang tussen beroepsmensen die door hetzelfde dienstideaal zijn bezield.

Het classificatieprincipe waarborgt dat iedere Rotaryclub de socio-professionele samenstelling weerspiegelt van de gemeenschap waarin ze actief is. De classificatie van ieder lid is gebaseerd op zijn of haar beroep. De grootte van de club bepaalt het maximum aantal vertegenwoordigers per classificatie. De verscheidenheid van beroepen verrijkt het clubleven en vormt een onuitputtelijke bron van deskundigheid om serviceprojecten op het getouw te zetten.

Het Criterium van de Vier Vragen, door de Rotariërs wereldwijd opgevolgd in hun professioneel en persoonlijk leven, werd in 1932 geformuleerd door Herbert J. Taylor. Sindsdien is het vertaald in meer dan 100 talen.
Met betrekking tot alles wat we denken, zeggen en doen, kunnen we de volgende vragen stellen:

 1. Is het waar?
 2. Is het billijk voor alle betrokkenen?
 3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
 4. Komt het alle betrokkenen ten goede?

De vier actieterreinen zijn afgeleid van het doel van Rotary en vormen de filosofische hoeksteen waar de clubactiviteiten rond draaien.

 • Clubzaken omvat alles wat binnen de club als programma wordt uitgevoerd.
 • Beroepszaken moedigt de Rotariërs aan anderen professioneel te dienen en daarbij hoge ethische normen te hanteren.
 • Gemeenschapsdienst beslaat de projecten en activiteiten die de club onderneemt om hulpbehoevenden uit de buurt een beter leven te bezorgen.
 • Internationale Actie legt zich toe op humanitaire projecten die de levensomstandigheden in andere landen verbeteren en de vrede en de verstandhouding tussen de volken dienen.

Copyright 2023 - Rotary Kortrijk Groeninghe (oorspronkelijke creatie: Stijn Vansteenkiste / www.vco.be)

Back to Top